SKALLVRÅNS KENNEL

Blogg

Hur länge ska en hund hålla?

Efter en hovrättsdom ska en uppfödare återbetala 7500:- av köpeskillingen på 10 000:-. Hunden hade HD E (föräldrarna var friröntgade) och hunden hade vid 4 års ålder inga problem men förväntades kunna få det med tiden. Domen skedde med hänvisning till konsumentköplagen. Men jag tycker domen orsakar många frågor och förvirring när det gäller konsumentköplagen och levande varelser. De jag ställer är följande:

  • Hur länge ska en hund hålla? När det gäller andra varor så är det 3 år som de ska förväntas hålla. Hunden var 4 år och utan symptom. Ska en hund hålla 3 år? 7 år? 10 år? Och hur långt upp i åldrarna ska en uppfödre vara ansvarig?
  • Har inte köpare ansvar att sätta sig in i den ras man köper och de ev hälsoproblem som är vanliga i rasen och ta det i beaktande när man väljer ras?
  • Ska man vara ansvarig för defekter hos hunden även om den utan symptom?
  • Vid vilken ålder går gränsen för ledproblem då symptom uppträder då det är avelsrelaterat eller ålderrelaterat?
  • Hur ska man kunna garantera att en levande varelse har hält friska gener? Även de bästa avelsdjur kan bära med sig oväntade sjukdomar och är man då ansvarig som uppfödare?
  • Ska man som uppfödare inte kunna ställa krav på att köparen vårdar "varan" men god kost, ingen övervikt osv om man ska ansvara för hälsan på sjukdomar som även beror på handhavande?
  • Summan för återbetalningen var 75%, borde den inte följa samma linje som SKK har vid återköp i sina köpeavtal?
  • Varför kan man som uppfödare inte välja att ersätta varan (hunden) med en annan hund mot återlämning av den "skadade varan"? Den praxis gäller ju enl konsumentköplagen n'r det gäller andra saker som elektronik, Tv, data osv
  • Vågar man oht att föda upp hundar om man ska ansvara för förväntade problem också?