SKALLVRÅNS KENNEL

 

Resultatlista:

Lydnad Gollum

 

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2019-10-12 Papillonmästerskapet (inoff) Start klass Följsamhet 7,5 Bra utgångsposition. Nosar x3 Släpper. Står i halt. Fint avslut
       Inkallning  7,5  Fin utgångsposition. Extra kommando. Hoppar på förare. Sned sitt
      Sitt under marsch 8  Fin utgångsposition. Fint upptag. Släpper. Sitter långt ifrån. 
      Apportering 0 Avstår
      Fjärrdirigering 10 Jättefint
      Hopp över hinder 8 Sned sitt i start. Sned Sitt. DK hand
      Helhetsintryck 9  Fina uppställningar. Härlig koncentration. Lite nosig för dagen
           

 

Lydnad Gollum

 

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2019-09-28 Degerfors  BK Start klass Följsamhet 8 Nosdopp VP i språng LS God kontakt
       Inkallning  0  För många kommandon. Flyttar fötterna
      Sitt under marsch 10  
      Apportering 0 Avstår
      Fjärrdirigering 8,5 Tidih uppsitt
      Hopp över hinder 6 Två kommandon, Hopp mot ben
      Helhetsintryck 9 Lite okoncentrerad
           

Lydnad Gollum

 

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2019-09-08 Knottebo BK  BK Start klass Följsamhet 6,5 Dålig tempoändring, sitter snett, sackar efterHoppar på förare Nosar
       INkallning  8  Hoppar på förare. Nosar
      Sitt under marsch 7 DK, Sackar, DK
      Apportering 0 Avstår
      Fjärrdirigering 8,5 Sätter sig före
      Hopp över hinder 8 Hoppar på förare
      Helhetsintryck 7 Pigg och trevlig hund
           
           

 

Lydnad Gollum

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2017-10-08 Kristinehamn  BK Start klass Följsamhet 6 Nosar drar glappar sitter snett
      Inkallning 8,5 Ej genaste vägen. Sitter snett
      Sitt under marsch 8,5 Sitter snett, sitter kvar vid upphämt
      Apportering 0 Avstår
      Fjärrdirigering 8,5 Sitter snett. Sitter före kommando
      Hopp över hinder 8,5 Slår i förare
      Helhetsintryck 7 Jobba på
           
           

 

Lydnad Gollum

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2016-09-10 Knottebo BK LKL 1 Platsliggning 10 Flera sitt upp kommandon
      Tandvisning 9,5  Sitter ej still
      Linföright 6 Står 1 halt, nos, föraren ökar tempo, släpar i språng
      Läggande 0 Sitter (fint)
      Inkallning 6,5 2 kommandon, studsar mot föraren
      Ställande 0 DK hand, Sitter (fint)
      Apportering 0 3 kommandon, griper ej
      Hopp över hinder 8,5 Studsar på föraren
      Helhetsintryck 8 Föraren jobbar mycket bra, håller hunden engagerad, hunden är trevlig men visar i dage inte att den kan

 

 

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2016-08-07 Degerfors BK LKL 1 Platsliggning 2 kommando + hand
      Tandvisning 8 Undviker, Lägger sig
      Linförighet 8 Sen sitt.Störd i helt om (svalor) Nosdopp
      Läggande 9,5 Startar med snett sättande
      Inkallning 8,5 Hopp mot ben, snett sättande
      Ställande 5 Kraftigt DK, hand och blick. Sätter sig vid återgång
      Apportering 5 Håller kort stund.
      Hopp över hinder 8 Flera hopp mot ben. Sitt långt ifrån
      Helhetsintryck 8

Rullar mellan momenten, mycket hjälp mellan momenten

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2016-02-27 Degerfors BK LKL 1 Platsliggning 0 Reser sig och går iväg
      Tandvisning 9 Reser sig
      Linförighet 7 Ngt efter. DK blick. Hög högerhand. Ingen armpendling. Missad halt
      Läggande 7,5 Sätter sig för tidigt. DK hand
      Inkallning 7,5 Hopp mot ben
      Ställande 0 Trassel i framföring. Sätter sig
      Apportering 5 Håller kort stund. Greppar på tredje kommandot
      Hopp över hinder 6 Flera hopp mot ben. Sne sitt
      Helhetsintryck 7 Osäkert

 

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2015-08-02 Degerfors BK LKL 1 Platsliggning 9 Flera sitt upp kommandon
      Tandvisning 10  
      Linföright 6.5 Hög höger hand. Nos. Missad halt. Lägger sig i två halter. TV. Fin följsamhet
      Läggande 8.5 Långt bak i framföringen. Fint läggande
      Inkallning 6 Två kommando. Hopp upp mot ben
      Ställande 0 Lägger sig innan ståkommando
      Apportering 0   Inget greppande
      Hopp över hinder 7 Skutt mot ben
      Helhetsintryck 8 Okoncentrerad emellanåt

 

Datum Klubb / Arrangör
Klass  Moment
Betyg Notering
2015-08-015 Karlskoga BK LKL 1 Platsliggning 8 Sitter innan kommando
      Tandvisning 8 Drar sig undan
      Linförighet 6.5 Nosar, sitter långt ifrån höger halt. Luftig. Sitter ngt bakom förare. Dk hand förare
      Läggande 6 Släpar frammarsch. Extra kommando. Sitter innan kommando
      Inkallning 7,5 Extra kommando. Hoppar mot förare. Snett avslut
      Ställande 0 Släpar. Stannar innan kommando
      Apportering 0 Tar ej apporten
      Hopp över hinder 9 Hoppar mot föraren. Avslut
      Helhetsintryck 7 Härlig hund. Matte jobbar bra. Några missförstånd